• Konkurs na najlepszą pracę magisterską
  z antropologii historii im. Bronisława Geremka

  Jeżeli interpretacja antropologiczna jest rodzajem spojrzenia, to mniej istotne wydaje się być to, jakiej profesji jest patrzący, niż to, jak widzi.

  (Czesław Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków 1992)

 • Cele konkursu

   

  Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac.

   

  Cele konkursu:

  - upowszechnianie wiedzy i metod badawczych z zakresu antropologii historii,

  - upowszechnianie interdyscyplinarnych badań nad przeszłością,

  - promowanie badań o wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym,

  - promowanie antropologii historii wśród studentów studiów humanistycznych i społecznych.

   

 • Organizatorzy konkursu

  Działania konkursowe koordynuje:
  dr hab., prof. UJ Barbara Klich-Kluczewska (UJ),
  dr hab. , prof. UMK Wojciech Piasek (UMK)

 • Edycje konkursu i regulaminy

  I edycja (2019)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu składają swoje prace magisterskie w formie wydruku na adres:
  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków
  oraz w wersji elektronicznej na adres: antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

  Regulamin I Edycji Konkursu (PDF)

  II edycja (2020)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace magisterskie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres:
  antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 30 grudnia 2020 roku.

  Uwaga: termin przedłużony do dnia 31 marca 2021 roku.

  Regulamin II Edycji Konkursu (PDF)

  III edycja (2021)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace magisterskie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres:
  antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 31 marca 2022 roku.

  Uwaga: termin przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

  Regulamin III Edycji Konkursu (PDF)

 • Komisja konkursowa

  I edycja (2019)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ),
  2. dr hab. Wojciech Piasek (UMK),
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Paweł Żmudzki (UW),
  6. dr Katarzyna Majbroda (UWr),
  7. dr Dobrochna Kałwa (UW),
  8. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  9. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.

  II edycja (2020)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ),
  2. dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK,
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Paweł Żmudzki (UW),
  6. dr Katarzyna Majbroda (UWr),
  7. dr Dobrochna Kałwa (UW),
  8. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  9. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.

  III edycja (2021)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska,prof. UJ,
  2. dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK,
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr,
  6. dr hab. Dobrochna Kałwa (UW),
  7. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  8. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.
 • Nagrodzone prace

  I edycja (2019)

  nagrody

  Pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymała Agata Koprowicz za pracę pt. Ustanawianie chłopa polskiego. Dziewiętnastowieczna fotografia atelierowa jako urządzenie nowoczesności w Królestwie Polskim i Galicji. Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. Iwony Kurz.

  Nagrodę drugą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Ryszard Jamka za pracę pt. Jakub Szela przez pryzmat legend: „czarnej”, „białej” i „czerwonej". Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. Błażeja Brzostka.
   

  Jury odstąpiło od przyznania nagrody trzeciej.

   

   

  II edycja (2020)

  nagrody

  Pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Szymon Grygiel za pracę pt. Codzienność służby domowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym: przypadek ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic, napisaną pod opieką dr hab. Tadeusza Czekalskiego, prof. UJ.


  Nagrodę drugą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Jan Błoński za pracę pt. Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej podczas powstania Chmielnickiego, napisaną pod opieką dr hab. Marka A. Janickiego.


  Nagrodę trzecią w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymała Karolina Domańska za pracę pt. Popularność amerykańskiej koszykówki jako fenomen kulturowy okresu transformacji w Polsce lat 90. XX w. (na przykładzie województw południowo-zachodnich), napisaną pod opieką dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ.

   

   

  III edycja (2021)

  nagrody

   

   

   

 • Kontakt