• Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką
  z antropologii historii im. Bronisława Geremka

  Jeżeli interpretacja antropologiczna jest rodzajem spojrzenia, to mniej istotne wydaje się być to, jakiej profesji jest patrzący, niż to, jak widzi.

  (Czesław Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków 1992)

 • Cele konkursu

   

  Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie i licencjackie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego i pierwszego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac.

   

  Cele konkursu:

  - upowszechnianie wiedzy i metod badawczych z zakresu antropologii historii,

  - upowszechnianie interdyscyplinarnych badań nad przeszłością,

  - promowanie badań o wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym,

  - promowanie antropologii historii wśród studentów studiów humanistycznych i społecznych.

   

 • Organizatorzy konkursu

  Działania konkursowe koordynuje:
  dr hab., prof. UJ Barbara Klich-Kluczewska (UJ),
  dr hab. , prof. UMK Wojciech Piasek (UMK)

 • Edycje konkursu i regulaminy

  broken image

  I edycja (2019)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu składają swoje prace magisterskie w formie wydruku na adres:
  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków
  oraz w wersji elektronicznej na adres: antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
  Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2017, 2018 i 2019.

  Regulamin I Edycji Konkursu (PDF)

  broken image

  II edycja (2020)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace magisterskie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres:
  antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 30 grudnia 2020 roku.
  Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2018, 2019 i 2020.

  Uwaga: termin przedłużony do dnia 31 marca 2021 roku.

  Regulamin II Edycji Konkursu (PDF)

  broken image

  III edycja (2021)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace magisterskie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres:
  antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 31 marca 2022 roku.
  Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2019, 2020 i 2021.

  Uwaga: termin przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

  Regulamin III Edycji Konkursu (PDF)

  broken image

  IV edycja (2022)

  regulamin

  Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace magisterskie lub licencjackie wraz z załącznikiem w wersji elektronicznej na adres:
  antropologiahistorii.konkurs@gmail.com
  do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
  Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2020, 2021, 2022.

  Regulamin IV Edycji Konkursu (PDF)

 • Komisja konkursowa

  broken image

  I edycja (2019)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ),
  2. dr hab. Wojciech Piasek (UMK),
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Paweł Żmudzki (UW),
  6. dr Katarzyna Majbroda (UWr),
  7. dr Dobrochna Kałwa (UW),
  8. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  9. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.
  broken image

  II edycja (2020)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ),
  2. dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK,
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Paweł Żmudzki (UW),
  6. dr Katarzyna Majbroda (UWr),
  7. dr Dobrochna Kałwa (UW),
  8. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  9. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.
  broken image

  III edycja (2021)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska,prof. UJ,
  2. dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK,
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr,
  6. dr hab. Dobrochna Kałwa (UW),
  7. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  8. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.
  broken image

  IV edycja (2022)

  skład

  1. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska,prof. UJ,
  2. dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK,
  3. dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN,
  4. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr,
  5. dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr,
  6. dr hab. Dobrochna Kałwa (UW),
  7. dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK),
  8. dr Stanisław Witecki (UJ) – sekretarz.
 • Nagrodzone prace

  broken image

  I edycja (2019)

  nagrody

  Pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymała Agata Koprowicz za pracę pt. Ustanawianie chłopa polskiego. Dziewiętnastowieczna fotografia atelierowa jako urządzenie nowoczesności w Królestwie Polskim i Galicji. Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. Iwony Kurz.

  Nagrodę drugą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Ryszard Jamka za pracę pt. Jakub Szela przez pryzmat legend: „czarnej”, „białej” i „czerwonej". Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. Błażeja Brzostka.
   

  Jury odstąpiło od przyznania nagrody trzeciej.

   

   

  broken image

  II edycja (2020)

  nagrody

  Pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Szymon Grygiel za pracę pt. Codzienność służby domowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym: przypadek ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic, napisaną pod opieką dr hab. Tadeusza Czekalskiego, prof. UJ.


  Nagrodę drugą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Jan Błoński za pracę pt. Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej podczas powstania Chmielnickiego, napisaną pod opieką dr hab. Marka A. Janickiego.


  Nagrodę trzecią w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymała Karolina Domańska za pracę pt. Popularność amerykańskiej koszykówki jako fenomen kulturowy okresu transformacji w Polsce lat 90. XX w. (na przykładzie województw południowo-zachodnich), napisaną pod opieką dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ.

   

   

  broken image

  III edycja (2021)

  nagrody

  Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Łukasz Kożuchowski za pracę pt. Egodokumenty jako źródło do badań religijności chłopów Królestwa Polskiego w 2. połowie XIX wieku. Teoria i implementacja, napisaną pod opieką dr hab., prof. UW Artura Markowskiego.

   

  Jury odstąpiło od przyznania nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii, postanowiło jedynie o przyznaniu wyróżnienia.

   

   

 • Publikacje pokonkursowe

  broken image

  JAN J. BŁOŃSKI

  „Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach…” Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego

  Rok wydania: 2022
  Liczba stron: 206
  Nr wydania: pierwsze
  Typ okładki: miękka ze skrzydełkami
  Seria: Pas de deux. Studia z antropologii historii
  Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  ISBN: 978-83-231-4926-2
  eISBN: 978-83-231-4927-9
  DOI: https://doi.org/10.12775/978-83-231-4927-9

   

  Praca nagrodzona w II edycji (2020) konkursu na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka

   

  Publikacja na stronie wydawnictwa.

   

   

  broken image

  SZYMON GRYGIEL

  W obowiązku. Historia codzienności polskich służących domowych od końca XIX wieku do 1939 roku: rekonesans badawczy

  Rok wydania: 2023
  Liczba stron: 320
  Nr wydania: pierwsze
  Typ okładki: miękka ze skrzydełkami
  Seria: Pas de deux. Studia z antropologii historii
  Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  ISBN: 978-83-231-5076-3
  eISBN: 978-83-231-5077-0
  DOI: https://doi.org/10.12775/978-83-231-5077-0

   

  Praca nagrodzona w II edycji (2020) konkursu na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka

   

  Publikacja na stronie wydawnictwa.

   

   

 • Kontakt